grafika

Projekt „Edukacja zawodowa bliżej nowoczesnych technologii” realizowany jest w terminie od czerwca 2011 do końca maja 2014 roku przez Międzynarodowe Centrum Szkoleń i Kompetencji Sp. z o.o., należące do grupy Syntea SA. Uczestnikami przedsięwzięcia mogą być nauczyciele średnich szkół zawodowych publicznych i niepublicznych, szkół specjalnych kształcących w zawodach: technik informatyk, ekonomista, budownictwo i elektronika z terenu woj. lubelskiego. Wsparciem zostanie objętych 300 osób.

Celem projektu jest opracowanie i pilotażowe wdrożenie 4 programów praktyk w przedsiębiorstwach dla 200 nauczycieli kształcenia zawodowego i 100 instruktorów nauki zawodu z terenu woj. lubelskiego.